VAY NHANH FE CREDIT
PHÊ DUYỆT CHỈ TRONG 5 PHÚT

Bắng việc nhấn nút "Đăng ký", bạn đã đồng ý với

Điều khoản sử dụng dịch vụ của FE Credit

Vay nhanh không thế chấp tài sản

Số tiền vay từ 5 - 50 triệu đồng

Thời gian vay linh hoạt

Từ 6 tháng - 3 năm

Không thế chấp tài sản

Đăng ký chỉ cần CMND/CCCD

Nhập thông tin

Số điện thoại (*)

ĐĂNG KÝ

Số CCCD (*

Họ và tên (*)

Ngày/tháng/năm sinh (*)

Số CMND Cũ

pre-popup

QUY ĐỊNH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Quy định bảo mật và quyền riêng tư này nhằm giúp Khách hàng hiểu được phạm vi, mục đích VPB FC thu thập thông tin và cách thức VPB FC bảo mật thông tin thu thập đó, tạo sự an tâm cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của VPB FC.

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ được VPB FC cung cấp, VPB FC được phép hiểu rằng Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các nội dung tại Quy định này. Quy định này được sử dụng để điều chỉnh mọi giao dịch phát sinh trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của VPB FC; đồng thời được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

VPB FC: là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Khách hàng: là chủ thể sử dụng dịch vụ của VPB FC trên cơ sở đáp ứng được các điều kiện theo quy định của VPB FC từng thời kỳ.

Ứng dụng điện tử: là các ứng dụng mà VPB FC thiết lập và/hoặc triển khai sử dụng để giao tiếp với Khách hàng mà thông qua đó VPB FC cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của VPB FC cho Khách hàng.

Phương tiện điện tử: là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự mà bằng việc sử dụng phương tiện này, Khách hàng có thể kết nối đến ứng dụng điện tử của VPB FC để sử dụng dịch vụ. Phương tiện điện tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, …

Dịch vụ: là các sản phẩm, dịch vụ mà VPB FC cung cấp.

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Khi sử dụng dịch vụ của VPB FC, Khách hàng cho phép VPB FC được thu thập các loại thông tin của Khách hàng như sau:

Thông tin Khách hàng cung cấp

Thông tin có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, thu nhập, người tham chiếu của Khách hàng, thông tin tài khoản mạng xã hội của Khách hàng. Các thông tin này được Khách hàng cung cấp cho VPB FC khi:

Khách hàng đăng ký hồ sơ đề nghị cấp tín dụng và trong quá trình thanh toán các khoản nợ tại VPB FC.

Khách hàng truy cập và tạo tài khoản trên ứng dụng điện tử của VPB FC để sử dụng dịch vụ.

Liên hệ với VPB FC qua tổng đài, ứng dụng điện tử, trang web và tài khoản mạng xã hội của VPB FC.

Hoàn thành các bản khảo sát người dùng do VPB FC gửi.

Kích hoạt các tính năng cho phép VPB FC truy cập vào danh bạ, ảnh hoặc vị trí thiết bị của Khách hàng.

Thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với VPB FC

Bao gồm:

Thông tin giao dịch

VPB FC thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ của VPB FC, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại dịch vụ Khách hàng yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền giao dịch, các khoản tín dụng của Khách hàng, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

Thông tin của thiết bị

VPB FC thu thập thông tin về thiết bị điện tử mà Khách hàng sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ trên ứng dụng điện tử, bao gồm (nhưng không giới hạn), model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động…

Thông tin vị trí

VPB FC thu thập thông tin về vị trí của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào ứng dụng điện tử của VPB FC hoặc thông qua các phương tiện khác Khách hàng có cho phép xác định vị trí của Khách hàng.

Thông tin danh bạ

Khách hàng cho phép VPB FC truy cập vào danh bạ trong thiết bị để thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Khách hàng để hỗ trợ cho các dịch vụ mà VPB FC cung cấp. Khi sử dụng các dịch vụ này, Khách hàng có thể chọn số điện thoại liên lạc của bạn bè, người thân từ danh bạ ngay trong ứng dụng thay vì phải nhập bằng tay.

Thông tin nhật ký

Khi Khách hàng tương tác với các dịch vụ của VPB FC, VPB FC thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi sử dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ Khách hàng đang sử dụng trước khi tương tác với dịch vụ của VPB FC.

Thông tin ứng dụng

Thông tin VPB FC thu thập bao gồm (nhưng không giới hạn) loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động, bao gồm cả tên nhà mạng và số điện thoại. VPB FC cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của Khách hàng với các dịch vụ của VPB FC, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của Khách hàng.

Tin nhắn văn bản

Khách hàng cho phép VPB FC được sử dụng tin nhắn văn bản để thực hiện các thao tác tích hợp trên ứng dụng điện tử mà VPB FC cung cấp. VPB FC sử dụng thông tin về tin nhắn của Khách hàng cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

Máy ảnh và hình ảnh

Trong một số ứng dụng điện tử, VPB FC có thể truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Khách hàng để hoàn thành quá trình bảo mật thông tin cho Khách hàng.

Thông tin từ các nguồn khác

Có thể bao gồm:

Các nguồn thông tin công khai.

Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của VPB FC.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị.

Các thông tin khác VPB FC cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

VPB FC có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp cho VPB FC các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của VPB FC cho các mục đích sau đây:

Trợ giúp VPB FC tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật;

Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;

Đánh giá việc Khách hàng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo các Hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, điều khoản điều kiện…đã giao kết với VPB FC hay không.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

VPB FC sử dụng các thông tin thu thập được nhằm:

Cung cấp các dịch vụ và tính năng

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà VPB FC cung cấp. Bao gồm:

Ghi nhớ thông tin để Khách hàng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Khách hàng sử dụng ứng dụng điện tử.

Tự động cập nhật ứng dụng điện tử trên thiết bị của Khách hàng, xử lý lỗi phần mềm hoặc các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.

Hỗ trợ Khách hàng

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ tài khoản mạng xã hội của Khách hàng để tương tác trực tiếp với Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của VPB FC; theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ Khách hàng của VPB FC.

Duy trì và phát triển dịch vụ

VPB FC sử dụng thông tin của Khách hàng để đảm bảo duy trì hoạt động của các dịch vụ mà VPB FC cung cấp. Ngoài ra, VPB FC còn sử dụng thông tin của Khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

An toàn và an ninh

VPB FC sử dụng thông tin của Khách hàng để cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của VPB FC. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Khách hàng và/hoặc VPB FC.

Đánh giá rủi ro, nâng cao điểm tín dụng

Điểm tín dụng là điểm số mà VPB FC dùng để đánh giá sự uy tín của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng của VPB FC. Các thông tin chính xác và trung thực mà VPB FC thu thập được từ Khách hàng sẽ là cơ sở để VPB FC đánh giá rủi ro tín dụng và nâng cao điểm tín dụng cho Khách hàng, tạo điều kiện cho Khách hàng được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của VPB FC với điều kiện ưu đãi nhất.

Các thủ tục và yêu cầu pháp lý

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được để hỗ trợ cho quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

Thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng cấp tín dụng

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được để thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng đã ký với Khách hàng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng cấp tín dụng gồm:

Cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của VPB FC và các đơn vị tư vấn cần biết các thông tin này của Khách hàng để hoàn tất các giao dịch, Dịch vụ cho Khách hàng;

Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;

Thu hồi nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ nhằm mục đích thẩm định, tiếp thị, tiếp thị bảo hiểm, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ khoản vay đến Khách hàng;

Thế chấp hoặc chuyển nhượng quyền của VPB FC theo Hợp đồng cấp tín dụng;

Đăng ký giao dịch bảo đảm;

Phục vụ công tác quản trị rủi ro.

Giao tiếp từ VPB FC

VPB FC có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của VPB FC và các dịch vụ của các đối tác khác. Các kênh liên lạc mà VPB FC sử dụng để giao tiếp với Khách hàng bao gồm:

Gửi thông báo trên ứng dụng (notification) đến tài khoản trên ứng dụng điện tử của Khách hàng.

Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Khách hàng theo thông tin VPB FC thu thập được từ Khách hàng.

Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội của Khách hàng theo thông tin VPB FC thu thập được.

Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web https://fecredit.com.vn/ của VPB FC.

CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả các ứng dụng điện tử của VPB FC đều được tích hợp các tính năng bảo mật để bảo vệ thông tin của Khách hàng.

VPB FC nỗ lực bảo vệ Khách hàng khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà VPB FC nắm giữ, bao gồm:

Cung cấp các tính năng bảo mật như duyệt web an toàn, kiểm tra bảo mật và xác minh người dùng;

Xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình.

Chỉ cho phép nhân viên hoặc đối tác của VPB FC truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích để xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của VPB FC. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo quy định của VPB FC.

VPB FC không chia sẻ thông tin của Khách hàng với các cá nhân, tổ chức bên ngoài VPB FC ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của Khách hàng.

Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu hoặc bên thứ ba nếu VPB FC nhận thấy những thông tin này sẽ giúp ngăn chặn hoặc bù đắp thiệt hại cho Khách hàng.

Các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 6 Mục III Quy định này.

KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trường hợp tài khoản đăng nhập của Khách hàng trên ứng dụng điện tử chưa được xác thực bằng phương thức xác thực thông tin của VPB FC, Khách hàng có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình.

Khi tài khoản đã được xác thực, Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin ngoại trừ thông tin về Họ tên và số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Giới hạn quyền truy cập

Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cho VPB FC truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử của VPB FC có thể không được thực hiện đầy đủ.

Dừng nhận bản tin tiếp thị

Khách hàng có thể chọn dừng nhận bản tin tiếp thị từ VPB FC bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email hoặc phản hồi theo cú pháp do VPB FC cung cấp. Xin lưu ý rằng nếu Khách hàng chọn dừng nhận, VPB FC vẫn gửi cho Khách hàng các thông báo không liên quan đến tiếp thị, như thông tin bảo mật về tài khoản của Khách hàng, cảnh báo khi tài khoản của Khách hàng được đăng nhập trên thiết bị khác, thông tin về sao kê giao dịch, thông tin đôn đốc nhắc nợ.

Dừng nhận thông báo trên ứng dụng điện tử

Khách hàng được quyền tắt tính năng thông báo trên ứng dụng điện tử mà VPB FC cung cấp và có thể thực hiện mở lại bất cứ lúc nào.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

VPB FC có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

VPB FC sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định bảo mật này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của VPB FC https://fecredit.com.vn/

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của VPB FC đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Quy định này.


QUY ĐỊNH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
VPB FC: là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
Khách hàng: là chủ thể sử dụng dịch vụ của VPB FC trên cơ sở đáp ứng được các điều kiện theo quy định của VPB FC từng thời kỳ.
Ứng dụng điện tử: là các ứng dụng mà VPB FC thiết lập và/hoặc triển khai sử dụng để giao tiếp với Khách hàng mà thông qua đó VPB FC cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của VPB FC cho Khách hàng.
Phương tiện điện tử: là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự mà bằng việc sử dụng phương tiện này, Khách hàng có thể kết nối đến ứng dụng điện tử của VPB FC để sử dụng dịch vụ. Phương tiện điện tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, …
Dịch vụ: là các sản phẩm, dịch vụ mà VPB FC cung cấp.

1. Loại dữ liệu cá nhân được sử dụng có liên quan tới mục đích xử lý nêu tại Điều 1 Điều khoản sử dụng dịch vụ
VPB SMBC FC và các Đối tác mà VPB SMBC FC có quan hệ hợp tác/ sử dụng dịch vụ (“Đối tác của VPB SMBC FC”) sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ nhiều nguồn, bao gồm nhưng không giới hạn như qua trao đổi bằng lời nói, văn bản, ứng dụng/ phần mềm cung cấp thông tin, cuộc gọi ghi âm với Khách hàng; từ mối quan hệ đã được thiết lập giữa Khách hàng với VPB SMBC FC trước đó (nếu có); từ các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà cung cấp của VPB SMBC FC, từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng như người tham chiếu, người thân, bên sử dụng lao động; từ các bên thứ ba khác phù hợp với quy định của pháp luật. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bao gồm (gọi chung là dữ liệu):
a) Dữ liệu cá nhân cơ bản: Các thông tin của Khách hàng đồng ý cung cấp cho VPB SMBC FC như trong biểu mẫu đăng ký và thông tin do Khách hàng cung cấp qua các phương thức khác hoặc do VPB SMBC FC thu thập được.
b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Dữ liệu thiết bị di động; thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch.
2. Mục đích xử lý Dữ liệu; Tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu và cách thức xử lý Dữ liệu
Khách hàng đồng ý cho 3T IT, VPB SMBC FC tự mình và/hoặc được chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho Bên thứ ba là các Đối tác hợp tác với VPB SMBC FC được phép xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng; bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân tự động, thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu hoặc các hành động khác có liên quan cho các mục đích được liệt kê bên dưới mà không phải gửi thêm bất kỳ thông báo nào cho Khách hàng mỗi khi xử lý dữ liệu:
a) Xác minh thông tin, định danh khách hàng, thẩm định, phê duyệt, quyết định cấp tín dụng; bán hàng thông qua các phương thức như liên hệ qua điện thoại, gửi tin nhắn, thư từ, gặp trực tiếp; thống kê, phân tích, đánh giá, giới thiệu, nâng cấp sản phẩm dịch vụ; giao kết hợp đồng; in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ khoản cấp tín dụng đến Khách hàng (nếu có); kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Khách hàng; thu hồi nợ theo quy định của pháp luật (bao gồm cả hoạt động thương lượng, hòa giải, tố tụng), kiểm soát chất lượng thu hồi nợ; xử lý tài sản bảo đảm; bán nợ; và các mục đích khác liên quan đến quá trình thiết lập và thực hiện Hợp đồng tín dụng.
b) Cung cấp và cho phép xử lý dữ liệu đối với các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra lịch sử tín dụng;
c) Cung cấp và cho phép xử lý dữ liệu đối với các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;
d) Cung cấp và cho phép xử lý dữ liệu đối với các đối tác của VPB SMBC FC để phục vụ mục đích thẩm định, phân tích và cung cấp các thông tin tổng hợp, chỉ số đánh giá, mức độ rủi ro liên quan đến Khách hàng;
Thực hiện hoạt động quản trị rủi ro, kiểm toán, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, đánh giá tín nhiệm và/hoặc hoạt động thông tin tín dụng, kiểm tra, thử nghiệm các hệ thống hoặc tính năng mới của VPB SMBC FC và các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật.
3. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra:
Khách hàng hiểu rõ rằng sẽ có thể phát sinh các rủi ro về bảo vệ Dữ liệu và các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi Khách hàng rút lại sự đồng ý (như rủi ro về việc Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, cam kết với VPB SMBC FC (nếu có), bị ngừng/ gián đoạn quyền lợi của Khách hàng…) hoặc trong quá trình VPB SMBC FC và/ hoặc các đối tác hợp tác với VPB SMBC FC xử lý Dữ liệu như Dữ liệu bị rò rỉ, đánh cắp trái phép.
4. Quyền, nghĩa vụ của Khách hàng:
Khách hàng hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ thể dữ liệu theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hướng dẫn (nếu có), như:
a) Được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu như đã được đề cập tại văn bản này.
b) Được quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu khi đề nghị VPB SMBC FC cung cấp dịch vụ.
c) Được yêu cầu VPB SMBC FC cung cấp Dữ liệu, được hỗ trợ truy cập để xem Dữ liệu hoặc đề nghị VPB SMBC FC cập nhật, chỉnh sửa khi nhận thấy Dữ liệu mà VPB SMBC FC đang nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ. Khách hàng hiểu rằng, VPB SMBC FC có thể từ chối yêu cầu truy cập vào Dữ liệu trong một số trường hợp nhất định như không xác định được danh tính của Khách hàng, dữ liệu được yêu cầu có tính chất bảo mật hoặc Khách hàng lặp lại yêu cầu đối với cùng một dữ liệu.
d) Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ mục đích xử lý Dữ liệu nào được nêu trong văn bản này dưới hình thức văn giấy hoặc văn bản điện tử có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, việc rút lại sự đồng ý sẽ loại trừ đối với mục đích xử lý Dữ liệu của VPB SMBC FC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VPB SMBC FC, thực hiện các trách nhiệm báo cáo, quản trị, lưu trữ theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
e) Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại; quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.
f) Khách hàng có các nghĩa vụ: (i) Tự bảo vệ Dữ liệu; (ii) yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu; (iii) tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; (iv) cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu khi đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu.
g) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
5. Cách thức xử lý
Việc xử lý Dữ liệu được thực hiện theo các cách thức bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
Xử lý Dữ liệu cá nhân tự động là hình thức xử lý Dữ liệu được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một con người cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.
Xử lý Dữ liệu thủ công: toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu, lọc, sắp xếp, tính toán và phân tích đều được thực hiện với sự can thiệp của con người mà không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử hay phần mềm tự động hóa nào khác.
Xử lý Dữ liệu cơ học: dữ liệu được xử lý một cách cơ học thông qua việc sử dụng các thiết bị và máy móc như máy tính, máy đánh chữ, máy in, …
Xử lý Dữ liệu điện tử: dữ liệu được xử lý bằng công nghệ hiện đại sử dụng phần mềm và chương trình xử lý dữ liệu.
Xử lý dữ liệu kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp nêu trên.
6. Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu nêu tại Điều 1 Điều khoản sử dụng dịch vụ
Bên thứ ba liên quan đến mục đích xử lý nêu tại Điều 1 Điều khoản sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn là VPB SMBC FC, 3T IT và các đối tác hợp tác với VPB SMBC FC
7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
Quá trình xử lý Dữ liệu có thể xảy ra các sự kiện bất khả kháng; lỗi phần cứng, phần mềm, …; sự cố an toàn, bảo mật thông tin; sự cố do Khách hàng gián tiếp gây ra do không tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản … có thể làm thu thập, truy cập, truy xuất Dữ liệu trái phép từ hệ thống, trang thiết bị; rò rỉ thông tin; sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại. Do vậy, để bảo vệ thông tin, dữ liệu an toàn và bảo mật, Khách hàng không đặt mật khẩu dễ đoán, đăng xuất tài khoản ngay sau khi sử dụng, không nhấn vào các liên kết độc hại, …
8. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu.
Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: VPB SMBC FC/ Bên thứ ba có thể tiến hành xử lý Dữ liệu ngay sau khi (ngay lập tức) hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Khách hàng cung cấp thông tin cho VPB SMBC FC tại Landing page: http… và đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ, hoặc thiết lập quan hệ, ký kết Hợp đồng với VPB SMBC FC.
Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: VPB SMBC FC/ Bên thứ ba kết thúc xử lý Dữ liệu sau khi đã hoàn thành Mục đích và/hoặc mục đích xử lý Dữ liệu giữa VPB SMBC FC và Bên thứ ba; hoặc theo thỏa thuận, văn bản, Hợp đồng và tất cả các phụ lục đính kèm của thỏa thuận, văn bản, Hợp đồng giữa VPB SMBC FC và Khách hàng; hoặc yêu cầu từ Khách hàng; hoặc theo quy định pháp luật, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Việc kết thúc xử lý Dữ liệu trước khi hoàn thành mục đích xử lý Dữ liệu có thể gây ảnh hưởng đến Mục đích và các công việc, hành động, mục đích theo thỏa thuận, văn bản, Hợp đồng và tất cả các phụ lục đính kèm của thỏa thuận, văn bản, Hợp đồng giữa VPB SMBC FC và Khách hàng.

9. Thông báo về Điều khoản sử dụng dịch vụ
Khách hàng đồng ý rằng VPB SMBC FC, Bên thứ ba có thể gửi thông báo liên quan đến Điều khoản sử dụng dịch vụ này qua bất kỳ phương thức nào bao gồm SMS, ứng dụng di động và website. Những thông báo này sẽ là một phần không tách rời của Điều khoản sử dụng dịch vụ này.
10. Chia sẻ thông tin
Khách hàng đồng ý cho VPB SMBC FC chia sẻ Dữ liệu trong nội bộ tập đoàn VPB SMBC FC, và/hoặc chia sẻ Dữ liệu cho các Bên thứ ba nhằm thực hiện Mục đích, và/hoặc theo thỏa thuận, văn bản, Hợp đồng và tất cả các phụ lục đính kèm của thỏa thuận, văn bản, Hợp đồng giữa VPB SMBC FC và Khách hàng.
11. Lưu trữ, bảo vệ Dữ liệu
Dữ liệu chỉ được lưu trữ trong vòng 1 năm cho đến khi Khách hàng có yêu cầu xóa dữ liệu hoặc việc lưu trữ dữ liệu cá nhân này không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Dữ liệu được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.
Nghĩa vụ bảo mật không áp dụng đối với Dữ liệu, thông tin được cung cấp công khai mà không vi phạm nghĩa vụ bảo mật, hoặc Dữ liệu, thông tin đã nhận được từ Bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật, hoặc Dữ liệu, thông tin do VPB SMBC FE, Bên thứ ba tự tìm ra, được Bên bất kỳ cung cấp, tiết lộ và Bên bất kỳ không có nghĩa vụ bảo mật.

Đồng ý

FE Credit

30-65.9%/năm